Gói cước

Gói tháng

Gói cước tháng Không giới hạn lưu lượng data 3G/4G. Phí DV 50.000đ/tháng, gia hạn hàng tháng.

50.000 VNĐ/Tháng