Cô Gái Trên Cây SaKe

13+ | 2015 | 44 tập

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của những người trẻ tuổi. Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau. Khi gặp nhau họ đã phát sinh tình cảm. Nhưng trong thời gian yêu nhau, chính những quan điểm sống khác nhau đó đã tạo ra những mâu thuẫn rất căng thẳng trong chuyện tình cảm của họ.
Xem thêm

Danh sách tập

Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 1 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 2 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 3 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 4 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 5 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 6 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 7 46 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 8 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 9 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 10 51 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 11 46 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 12 44 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 13 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 14 46 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 15 42 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 16 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 17 46 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 18 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 19 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 20 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 21 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 22 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 23 46 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 24 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 25 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 26 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 27 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 28 44 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 29 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 30 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 31 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 32 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 33 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 34 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 35 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 36 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 37 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 38 47 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 39 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 40 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 41 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 42 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 43 45 phút
Cô Gái Trên Cây SaKe - Tập 44 46 phút