Mùa Hè Của Hồ Ly

13+ | 2017 | 45 tập

Thừa Trạch là con nuôi nhà họ Cố. Bà Cố luôn mong con ruột của mình là Cần Quân có thể tiếp quản công ty nhưng Quân không phải người có chí lớn. Ngược lại Thừa Trạch luôn cần mẫn với công việc. Bà Cố giao Quân cho Thừa Trạch đào tạo. Thừa Trạch tình cờ biết Yến Thư là bạn gái cũ của Quân, nên anh mời Yến Thư về công ty làm việc với hy vọng kích thích ý chí của Quân. Nhưng Thừa Trạch dần phát hiện mình cũng bị cô gái lương thiện này thu hút.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Giang Hồ, Vương Hâm, Trương Nghiên Chi

Thể loại: Tình cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 6.0

Danh sách tập

Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 1 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 2 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 3 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 4 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 5 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 6 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 7 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 8 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 9 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 10 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 11 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 12 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 13 43 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 14 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 15 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 16 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 17 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 18 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 19 42 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 20 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 21 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 22 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 23 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 24 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 25 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 26 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 27 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 28 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 29 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 30 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 31 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 32 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 33 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 34 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 35 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 36 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 37 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 38 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 39 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 40 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 41 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 42 44 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 43 43 phút
Mùa Hè Của Hồ Ly - Tập 44 44 phút