Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La

13+ | 2017 | 120 phút

Năm Minh Thiên Khải thứ 7, trong lúc điều tra một vụ án, Thẩm Luyện – Cẩm y vệ của Tư phủ Bắc Trấn đã rơi vào vòng xoáy âm mưu. Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Thẩm Luyện và thiếu nữ Bắc Trai, đồng nghiệp Bùi Luân đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau điều tra chân tướng.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Trương Chấn, Dương Mịch, Trương Địch

Thể loại: Võ thuật

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 6.9