Thiếu Niên Dương Gia Tướng

13+ | 2008 | 2086 tập

Phim lấy bối cảnh vào thời Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí trọng, Dương Nghiệp cùng 7 người con trai cầm quân ra trận chống lại quân Liêu, tri ngộ tri ân báo đáp Tống Thái Tông, viết nên trung nghĩa sử thoại oai danh thiên hạ. Công nguyên 980, quân Tống tấn công U Châu, khiến quân Liêu sở bại, Tống Thái Tông bại hối trở về kinh thành. Từ đó, Liêu quân không ngừng tập kích biên giới nhà Tống, triều Tống luôn trong cảnh chiến loạn không được an bình, Thái Tông phái “anh dũng vô địch” Dương Nghiệp trấn giữ Nhạn Môn Quan.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Hà Nhuận Đông, Bành Vu Yến, Trần Long, Hồ Ca, Lý Nguyên

Thể loại: Võ thuật

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 6.1

Danh sách tập