Con Thiên Chúa

13+ | 2014 | 138 phút

Xem phim

Son Of God kể về cuộc đời Chúa Jesus, từ sự giáng sinh thấp hèn, sự dạy dỗ, cho đến cái chết của Ngài trên thập tự giá.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: William Houston, Gary Oliver, Nonso Anozie

Thể loại: Chính Kịch

Quốc gia: Mỹ

Đánh giá: 5.7