Tiếng Sóng

7+ | 1983 | 80 phút

Tiếng Sóng
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Sao Mai, Diễm My, Trần Vịnh

Thể loại: Tâm lý

Quốc gia: Việt Nam

Đánh giá: 6.0