Thiết Thính Phong Vân 2 - Overheard 2

7+ | 2011 | 115 phút

Tiếp nối thành công của phần 1 nhưng phần 2 trọng tâm nói về đề tài chứng khoán xoay quanh ba người đàn ông, những mối quan hệ của họ từ một cuộc nghe trộm từ đó những bí mật dần hé lộ, và tại sao lại có cuộc nghe trộm đó và đằng sau nó là âm mưu gì, hay những bí mật gì lớn hơn?
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Lưu Thanh Vân, Ngô Ngạn Tổ

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 6.7