Tình Yêu Bất Ngờ - Nice 2 Meet U

Xem phim Phim của tôi Trailer

7+ 92 phút 2014

Đạo diễn: Naveen Medaram

Diễn viên:  Nitin Parasher

Quốc gia: Khác

Phim kể về các vấn đề phát sinh từ mối quan hệ giữa các chủng tộc và cố gắng tìm sự cân bằng ổn định giữa hai luồng suy nghĩ Đông và Tây.

Xem thêm Rút gọn