Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Legend Of The Yuan Empire Founder - Tập 1

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ

Xem phim Phim của tôi Trailer

7+ 50 tập Kịch tínhDã sử - Cổ trangHành độngCổ Trang 2013

Đạo diễn:

Diễn viên: Hồ QuânXa Thi Mạn

Quốc gia: Trung Quốc

Bộ phim tập trung câu chuyện về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là người sáng lập ra Triều Nguyên. Dưới sự lãnh đạo của ông, đế quốc Mông Cổ đã đạt đỉnh điểm của sự hưng thịnh. Ông đã dời đô từ Hoa Lâm về Đại Đô tức Bắc Kinh ngày nay. Vào năm 1271 ông đã lập triều đại của người Mông Cổ mang tên nhà Nguyên. Năm 1279 quân đội của ông tiêu diệt nhà Nam Tống (1127-1279), thống nhất Trung Quốc.Tất cả các vương quốc nằm cận kề với đế quốc Mông Cổ đều trở thành các nước chư hầu lệ thuộc.

Xem thêm Rút gọn