Hạo Lan Truyện

7+ | 2019 | 62 tập

Hạo Lan truyện chủ yếu kể về câu chuyện thời Chiến quốc - Lã Bất Vi và Triệu Cơ từng bước từng bước giúp đỡ chính nghĩa trợ giúp nhà Tần lên ngôi vua. Nhiếp Viễn vào vai Lã Bất Vi nhà chính trị gia xuất sắc, Ngô Cẩn Ngôn vào vai một mỹ nữ hồng nhan là mẹ của Tần Thủy Hoàng (tức Lý Hạo Lan). Mao Tử Tuấn vào vai Tần Dị Nhân - phụ thân của Tần Thủy Hoàng, còn có Ninh Tịnh Như vào vai Lệ phu nhân. Lý Hạo Lan - con gái Ngự sử Hàm Đan Lý Hách do bị mẹ kế hãm hại lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, sau đó còn bị bán đi, bị Lã Bất Vi mua về. Lã Bất Vi đem Lý Hạo Lan dâng tặng cho Tần Vương Tần Dị Nhân khi đó đang làm con tin ở nước Triệu. Sau đó Lý Hạo Lan được gả cho Tần Dị Nhân, thậm chí còn bảo toàn được cho Dị Nhân lúc tính mạng con tin Dị Nhân lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm, cùng Lã Bất Vi đưa ông ta về nước Tần. Đây là một câu chuyện truyền kỳ về sự rối ren phức tạp giữa vận mệnh và con đường phía trước, giữa quyền lực và tình cảm đan xen lẫn nhau.
Xem thêm

Danh sách tập

Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 1 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 2 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 3 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 4 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 5 42 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 6 45 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 7 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 8 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 9 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 10 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 11 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 12 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 13 44 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 14 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 15 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 16 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 17 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 18 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 19 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 20 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 21 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 22 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 23 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 24 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 25 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 26 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 27 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 28 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 29 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 30 45 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 31 42 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 32 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 33 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 34 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 35 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 36 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 37 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 38 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 39 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 40 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 41 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 42 45 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 43 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 44 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 45 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 46 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 47 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 48 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 49 44 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 50 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 51 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 52 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 53 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 54 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 55 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 56 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 57 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 58 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 59 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 60 43 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 61 44 phút
Hạo Lan Truyện - Legend of Haolan - Tập 62 44 phút
Tải ứng dụng 5dmax để trải nghiệm tốt hơn