Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa

7+ | 2019 | 133850 tập

Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa được phát song song với đài truyền hình Trung Quốc vào lúc 11h Thứ Năm đến Chủ Nhật hàng tuần từ ngày 8/8. Bộ phim về đề tài thanh xuân nhiệt huyết, dân quốc.... xoay quanh câu chuyện Tạ Tương - nữ cải nam trang để vào võ đường Lục Quân học tập. Tại đây, Tạ Tương kết bạn cùng với thiếu gia nhà giàu đùa giỡn với đời - Cố Yến Tranh và Thẩm Quân Sơn - một tính tình trầm ổn, lạnh lùng. Họ cùng nhau phá vỡ mưu kể của kẻ địch, nhận được tình yêu, thực hiện được lòng yêu nước, tìm được tín ngưỡng trong cuộc đời mình.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Hứa Khải

Thể loại: Tình cảm Tâm lý Hành động

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 1 44 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 2 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 3 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 4 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 5 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 6 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 7 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 8 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 9 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 10 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 11 44 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 12 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 13 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 14 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 15 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 16 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 17 47 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 18 44 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 19 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 20 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 21 44 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 22 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 23 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 24 47 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 25 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 26 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 27 44 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 28 47 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 29 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 30 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 31 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 32 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 33 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 34 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 35 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 36 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 37 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 38 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 39 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 40 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 41 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 42 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 43 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 44 47 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 45 47 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 46 46 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 47 45 phút
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa - Tập 48 46 phút
Tải ứng dụng 5dmax để trải nghiệm tốt hơn