Long Châu Truyền Kỳ

7+ | 2017 | 62 tập

Long Châu Truyền Kỳ' chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan (Dương Tử) - công chúa cuối cùng của triều Minh. Lý Dịch Hoan lớn lên trong Minh Châu cốc. Hàng ngày, nàng ta cùng với Chu Từ Huyên, Tuyết Khuynh Thành, Diệp Mặc Thanh và Phàn Thiến Ảnh rèn luyện võ nghệ. Sau khi trưởng thành, Dịch Hoan rời Minh Châu cốc, theo lệnh sư phụ tiếp cận Khang Hi để chờ cơ hội báo thù nước nợ nhà. Tuy nhiên, sau khi cùng nhau trải qua nhiều biến cố, Dịch Hoan và hoàng đế Khang Hi lại rơi vào lưới tình. Dịch Hoan từ bỏ nhiệm vụ báo thù, cùng Khang Hy hẹn ước đời này kiếp này không bao giờ phản bội lẫn nhau. Sóng gió lại ập đến khi Dịch Hoan bị hãm hại và lâm trọng bệnh, thuốc giải duy nhất chính là giọt nước mắt của hoàng đế Khang Hi. Quen mà lạ, chắc chắn Long Châu Truyền Kỳ sẽ đem đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ chưa thể đoán trước.
Xem thêm

Danh sách tập

Long Châu Truyền Kỳ - Tập 1 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 2 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 3 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 4 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 5 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 6 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 7 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 8 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 9 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 10 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 11 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 12 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 13 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 14 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 15 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 16 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 17 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 18 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 19 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 20 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 21 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 22 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 23 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 24 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 25 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 26 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 27 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 28 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 29 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 30 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 31 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 32 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 33 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 34 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 35 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 36 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 37 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 38 46 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 39 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 40 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 41 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 42 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 43 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 44 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 45 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 46 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 47 46 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 48 46 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 49 46 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 50 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 51 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 52 46 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 53 46 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 54 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 55 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 56 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 57 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 58 45 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 59 46 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 60 46 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 61 46 phút
Long Châu Truyền Kỳ - Tập 62 45 phút