Lệ Cơ Truyện

7+ | 2017 | 48 tập

Nội dung phim 'Lệ Cơ truyện' xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. Sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, Công Tôn Lệ bị Doanh Chính - vị vua tàn độc nhưng si tình bậc nhất trong phim bắt ép làm phi tử. Sống trong cung cấm và bị ép rời xa Kinh Kha, Lệ Cơ ban đầu rất buồn rầu. Tuy nhiên, khi dần thích nghi với chốn cung cấm đầy thị phi và biết mình mang thai con của Kinh Kha, Lệ Cơ trở nên thông minh, sáng suốt hơn. Cô làm mọi cách để bảo vệ đứa con trong bụng và chính bản thân mình.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân

Thể loại: Dã sử - Cổ trang Tâm lý Cổ trang

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Lệ Cơ Truyện - Tập 1 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 2 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 3 46 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 4 46 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 5 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 6 45 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 7 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 8 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 9 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 10 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 11 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 12 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 13 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 14 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 15 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 16 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 17 45 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 18 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 19 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 20 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 21 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 22 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 23 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 24 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 25 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 26 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 27 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 28 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 29 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 30 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 31 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 32 45 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 33 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 34 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 35 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 36 45 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 37 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 38 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 39 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 40 45 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 41 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 42 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 43 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 44 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 45 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 46 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 47 44 phút
Lệ Cơ Truyện - Tập 48 45 phút