Rồng Bay Phượng Múa - Dragon Ball - Tập 1

Rồng Bay Phượng Múa

Xem phim Phim của tôi Trailer

7+ 170 tập Phim hot 2013

Đạo diễn:

Diễn viên: Lưu Đức Khải

Quốc gia: Đài loan

Rồng Bay Phượng Múa là một bộ phim được dựng lại từ bối cảnh từ thời nhà Thanh, nơi mà có nhiều nhân tài võ thuật đang sinh sống ở đây. Bộ phim còn thuật lại những diễn biến từ năm 1868 đến 1888, bao gồm các sự kiện lịch sử tiêu biểu như sự kiện Mẫu Đơn năm 1874.

Xem thêm Rút gọn