Chinh Phục Mặt Trăng - Apollo 11

Xem phim Phim của tôi Trailer

7+ 93 phút Viễn Tưởng 2019

Đạo diễn: Todd Douglas Miller

Diễn viên: Buzz Aldrin

Quốc gia: Mỹ

Chuyến bay đến mặt trăng của tàu con thoi Apollo 11 với chỉ huy Neil Armstrong với 2 cộng sự Buzz Aldrin và Michael Collins.

Xem thêm Rút gọn