Đứa Con Của Trời - Son Of God

Xem phim Phim của tôi

7+ 139 phút 2014

Đạo diễn: Christopher Spencer

Diễn viên: Diogo MorgadoAmber Rose RevahSebastian Knapp

Quốc gia: Mỹ

Son Of God kể về cuộc đời Chúa Jesus, từ sự giáng sinh thấp hèn, sự dạy dỗ, cho đến cái chết của Ngài trên thập tự giá.

Xem thêm Rút gọn