Bắt Ma Học Đường - School Spirits

Xem phim Phim của tôi Trailer

7+ 89 phút 2017

Đạo diễn: Allison Eckert

Diễn viên: Alysia ReinerAudrey WhitbyPiper CurdaSteve Monroe

Quốc gia: Mỹ

Một cô gái chuyển đến sống trong một thị trấn nhỏ, và nhận thấy nơi đây có ma. Cô phải chiến đấu với một linh hồn ác để bảo vệ bọn trẻ trong thị trấn được an toàn.

Xem thêm Rút gọn