Hành Trình Ra Biển Rắc Rối - Lucky Comes With Lions 6

Xem phim Phim của tôi

7+ 14 phút Hoạt hình 2020

Đạo diễn: Chen JinglanLuo LianrongLin Shuqin

Diễn viên:

Quốc gia: Trung Quốc

Chú sư tử Cảm Đương nói dối với Cảm Phanh, Cảm Oánh, Cảm Sấm rằng không được ăn bánh bao Chí Tôn nên bị mất siêu năng lực. Vì tin và thương bạn, 4 người bạn tìm cách giúp đỡ cậu đi kiếm bánh bao, không ngờ bị vướng vào loạt rắc rối.

Xem thêm Rút gọn