Kiện Hàng Bị Quên Lãng - Lucky Comes With Lions 48

Xem phim Phim của tôi

7+ 14 phút Hoạt hình 2020

Đạo diễn: Chen JinglanLuo LianrongLin Shuqin

Diễn viên:

Quốc gia: Trung Quốc

Bốn người bạn Sư Tử đến vườn nhãn giúp thu hoạch nhã để người vẫn chuyển chở nhãn đi xuất khẩu. Thế nhưng anh giao bưu kiện lại không may bị trẹo chân, vậy nên 4 người bạn trẻ sẽ giúp anh ấy đem hàng đi giao.

Xem thêm Rút gọn