Người Bảo Vệ Thực Sự - Lucky Comes With Lions 50

Xem phim Phim của tôi

7+ 14 phút Hoạt hình 2020

Đạo diễn: Chen JinglanLuo LianrongLin Shuqin

Diễn viên:

Quốc gia: Trung Quốc

Vì đứng tạo mẫu cho dì của Cảm Oánh, nên 4 người bạn sư tử đáng yêu được tặng một chuyến du lịch ở kKhu nghỉ dưỡng Cảnh Thắng. Vì lâu đời nên khu nghỉ dưỡng lộ ra rất nhiều vấn đề, nhưng không sao, đã có 4 người bạn của chúng ta giúp đỡ trùng tu lại.

Xem thêm Rút gọn