Tết Văn Lang Cả Làng Nói Phét: "Đích Tôn Ngoại"

Xem phim Phim của tôi

7+ 35 phút Hài Hước 2012

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng

Diễn viên: Thu HàTiến Đạt

Quốc gia: Việt Nam

Tết Văn Lang Cả Làng Nói Phét: "Đích Tôn Ngoại"

Xem thêm Rút gọn