Điệp Vụ Song Sinh

13+ | 2007 | 99 phút

Cát Tường và Lưu Hy cùng hộ tống viên "Cống Phật Thiên Châu" đến Hồng Koong thì bị bốn kẻ lạ mặt đánh cướp, điều đặc biệt là 4 kẻ lạ mặt này là 2 cặp anh em sinh đôi giống nhau như đúc.

+ Xem sau