Thương Trường Nghiệt Ngã

7+ | 2015 | 111 phút

Kim Byeong-Gook là ông chủ một công ty. Anh ấy sống trong gia đình đàn ông và tự tin với công việc của mình, nhưng một ngày, anh ta giết toàn bộ gia đình của mình và biến mất. Thám tử Jong-Hoon điều tra các vụ giết người và nói với Kim Byung-Gook, đồng nghiệp tại văn phòng của ông. Thám tử Jong-Hoon sẽ kiểm tra hệ thống camera và quan sát Kim Byeong-Gook trở lại làm việc sau khi vụ giết người, nhưng không thể xác định vị trí anh ta khi rời văn phòng.

+ Xem sau