Bảng Phong Thần

13+ | 2016 | 109 phút

Trong trận đánh giữa yêu hồ và tam giới, Đát Kỷ sẽ là nhân vật đại ác. Một mặt, nhân vật này dùng mị thuật để khống chế Trụ Vương , khiến bậc đế vương mê mệt đến mất nước. Mặt khác, Đát Kỷ dùng yêu thuật đấu Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử, Na Tra, Dương Tiễn.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Lý Liên Kiệt, Lương Gia Huy, Hướng Tả…

Thể loại: Viễn Tưởng

Quốc gia: Hồng Kông

Đánh giá: 4.7