Tử Chiến Tại Yeon- Pyeong

13+ | 2015 | 130 phút

Northern Limit Line trên câu chuyện có thật xảy ra ở Yeonpyeong-do, đây là câu chuyện của những người lính trẻ, những người đã cho thấy sự can đảm và trách nhiệm đối với đất nước của họ,…”

+ Xem sau