Quý Ông Góc Bếp

7+ | 2017 | 51 tập

Bộ phim hài tình cảm mới nhất của đài MBC (Hàn Quốc) sẽ được phát hành song song tại Việt Nam trên 5dmax.vn vào 11h30 Chủ nhật và Thứ 2 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 03.09.2017.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Soo Young (SNSD), On Joo Wan, Kim Kap Soo, Kim Mi Sook

Thể loại: Hài Hước Tâm lý Chính Kịch

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 6.0

Đoạn phim giới thiệu

Danh sách tập

Quý Ông Góc Bếp - Tập 1 62 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 2 61 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 3 60 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 4 60 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 5 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 6 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 7 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 8 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 9 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 10 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 11 55 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 12 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 13 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 14 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 15 74 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 16 74 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 17 73 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 18 74 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 19 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 20 69 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 21 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 22 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 23 65 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 24 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 25 67 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 26 68 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 27 68 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 28 68 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 29 68 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 30 67 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 31 69 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 32 66 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 33 68 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 34 68 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 35 67 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 36 66 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 37 67 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 38 67 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 39 66 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 40 67 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 41 67 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 42 67 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 43 64 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 44 69 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 45 69 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 46 67 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 47 69 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 48 66 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 49 68 phút
Quý Ông Góc Bếp - Tập 50 65 phút
Tải ứng dụng 5dmax để trải nghiệm tốt hơn