Túy Linh Lung

7+ | 2017 | 57 tập

Nàng là Khanh Trần - người tiếp quản tổ chức bảo vệ hoàng tộc. Chàng là Nguyên Lăng Thái tử. Hai người gặp gỡ và cùng nhau vào sinh ra tử. Cuối cùng Nguyên Lăng lên ngôi đế, lập nên thời đại thái bình
Xem thêm

Đoạn phim giới thiệu

Danh sách tập

Túy Linh Lung - Tập 1 51 phút
Túy Linh Lung - Tập 2 43 phút
Túy Linh Lung - Tập 3 50 phút
Túy Linh Lung - Tập 4 42 phút
Túy Linh Lung - Tập 5 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 6 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 7 55 phút
Túy Linh Lung - Tập 8 35 phút
Túy Linh Lung - Tập 9 54 phút
Túy Linh Lung - Tập 10 36 phút
Túy Linh Lung - Tập 11 54 phút
Túy Linh Lung - Tập 12 35 phút
Túy Linh Lung - Tập 13 53 phút
Túy Linh Lung - Tập 14 36 phút
Túy Linh Lung - Tập 15 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 16 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 17 46 phút
Túy Linh Lung - Tập 18 48 phút
Túy Linh Lung - Tập 19 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 20 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 21 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 22 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 23 44 phút
Túy Linh Lung - Tập 24 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 25 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 26 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 27 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 28 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 29 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 30 44 phút
Túy Linh Lung - Tập 31 44 phút
Túy Linh Lung - Tập 32 48 phút
Túy Linh Lung - Tập 33 46 phút
Túy Linh Lung - Tập 34 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 35 43 phút
Túy Linh Lung - Tập 36 46 phút
Túy Linh Lung - Tập 37 46 phút
Túy Linh Lung - Tập 38 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 39 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 40 49 phút
Túy Linh Lung - Tập 41 49 phút
Túy Linh Lung - Tập 42 48 phút
Túy Linh Lung - Tập 43 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 44 44 phút
Túy Linh Lung - Tập 45 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 46 44 phút
Túy Linh Lung - Tập 47 44 phút
Túy Linh Lung - Tập 48 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 49 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 50 47 phút
Túy Linh Lung - Tập 51 42 phút
Túy Linh Lung - Tập 52 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 53 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 54 44 phút
Túy Linh Lung - Tập 55 45 phút
Túy Linh Lung - Tập 56 45 phút
Tải ứng dụng 5dmax để trải nghiệm tốt hơn