Kim Cang Nộ Khí

16+ | 2013 | 121 phút

Nhật Hoàng sau khi chiếm Trung Hoa, muốn chứng minh sức mạnh của mình nên đã xây dựng một Đài Hades và tập trung tất cả các cao thủ trên toàn thế giới quyết đấu sống còn. Đối thủ lớn nhất của họ là Kim Cang Vương một đệ tử tục gia của Nam Thiếu Lâm Tự.

+ Xem sau