Khói Thuốc Tình Yêu II

13+ | 2012 | 112 phút

Sau thời gian chung sống như vợ chồng, Chí Minh và Xuân Kiều đã phát sinh mâu thuẫn, rồi cả hai chia tay và đi tìm cho mình cuộc sống mới. Mỗi người đều tự tìm cho mình đối tượng mới. Nhưng vẫn không hài lòng với hiện tại, họ bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình.

+ Xem sau