Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu

7+ | 2017 | 39 tập

Lưu Hân Đồng lớn lên trong một gia đình nghèo, cuộc sống của cô vốn bình thường không có gì là lạ. Bất ngờ, cô cùng mẹ chuyển đến ở nhà của thương gia giàu có Kỷ Bách Quân. Từ đó cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn, cô gặp gỡ Lợi Diệu Nam - người chồng như số mệnh đã định của mình.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Châu Đông Vũ, Trần Hiểu, Diệp Thanh

Thể loại: Tâm lý Lãng mạn

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 6.0

Danh sách tập

Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 1 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 2 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 3 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 4 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 5 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 6 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 7 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 8 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 9 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 10 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 11 39 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 12 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 13 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 14 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 15 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 16 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 17 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 18 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 19 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 20 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 21 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 22 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 23 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 24 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 25 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 26 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 27 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 28 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 29 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 30 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 31 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 32 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 33 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 34 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 35 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 36 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 37 43 phút
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Tập 38 43 phút
Tải ứng dụng 5dmax để trải nghiệm tốt hơn