Phải Lòng DoJeon

7+ | 2015

Phim nói về Jeong De Jeon, một vị quan và nho sĩ nổi tiếng từ thế kỉ thứ 14. Với nhiều người Hàn, ông được biết đến là người có nhãn quan đã kiến tạo nên xã hội Joseon.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Cho Jae Hyun, Kang Yi Seok, Yoo Dong Geun, Park Yeong Gyu, Seo In Seok

Thể loại: Chính Kịch

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 8.6

Đoạn phim giới thiệu

Danh sách tập