Dị Nhân 5: Thế Hệ Đầu Tiên

13+ | 2010 | 127 phút

Xem phim

Bối cảnh phim là bình minh của kỷ nguyên vũ trụ, đó cũng là lúc những người đột biến xuất hiện. Liệu người đột biến có được nhân loại chấp nhận hay bị xem như một mối đe dọa cần bị cách ly hay tiêu diệt? Họ nên thể hiện sức mạnh và thống trị như một loài ưu việt hay hòa nhập vào xã hội?
Xem thêm
Tải ứng dụng 5dmax để trải nghiệm tốt hơn