Điểm Nổ

13+ | 2001 | 94 phút

Phim lên án tội ác của bọn tội phạm và đề cao vai trò của lực lượng cảnh sát kết hợp với quần chúng đã kiên quyết tấn công, trừng trị bọn tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân, bảo vệ trật tự an ninh trật tự

+ Xem sau