Lời Thì Thầm Bên Tai

13+ | 2014 | 88 phút

Jim thường sáng tác các bản dubstep. Anh gặp Wendy và hai người bắt đầu có mối liên hệ khi cả 2 cùng chia sẻ tình yêu với dubstep. Khi mối quan hệ của họ ngày càng phát triển thì bắt đầu có những tiếng thì thầm trong đầu Jim, những tiếng thì thầm này ngày càng lớn hơn và ngày càng tiêu cực hơn...
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Thomas Dekker, Scott Bakula, Jake Hoffman, Jason Priestley, Nikki Reed

Thể loại: Kinh dị

Quốc gia: Mỹ

Đánh giá: 5.1