Cuộc Chiến Chống Pha-Ra-Ông

13+ | 2013 | 151 phút

Xem phim

Dựa trên câu chuyện trong kinh thánh xưa, phim kể về nhân vật huyền thoại Moses và cuộc hành trình vĩ đại đầy cam go của ông dẫn dắt người dân Do Thái thoát khỏi đất nước Ai Cập và sự hà khắc của Pha-ra-ông.
Xem thêm

Đoạn phim giới thiệu