Dị Nhân 6: Ngày Cũ Của Tương Lai

13+ | 2013 | 132 phút

Xem phim

Người Sói được gửi về quá khứ để giúp đỡ giáo sư X, Magneto và các dị nhân của X-Men ngăn chặn sự trỗi dậy của Sentinels, loại rô bốt khổng lồ được lập trình để tiêu diệt những người mang gen đột biến.
Xem thêm