Lời Hẹn Tuổi 17

13+ | 2012 | 106 phút

Khi ba học sinh nổi loạn rời quê hương để theo đuổi ước mơ suốt đời ở thành phố lớn, họ bắt đầu phải đối mặt với áp lực của cuộc sống thực.

+ Xem sau