Niềm Tin Bất Diệt

13+ | 2016 | 100 phút

Câu chuyện của Michael Boyum là một câu chuyện có thật, kỳ diệu về một thanh niên chiến đấu chống lại căn bệnh bạch cầu và hành trình tìm kiếm niềm tin của mình.

+ Xem sau