Điệp Vụ Tình Báo

13+ | 2013 | 130 phút

Giữa những năm 80, Sri Lanka gặp khủng hoảng sắc tộc. Phiến quân LTF được thành lập dưới quyền của Anna Bhaskaran để đòi quyền độc lập cho Sri Lanka bằng bạo lực. Trong lúc đó Ấn Độ lại muốn thông qua giải pháp chính trị hòa bình.

+ Xem sau