Đối Mặt

13+ | 2007 | 121 phút

Một bà nội trợ vì thói vũ phu cùa chồng nên quyết định "vùng lên". Từ một người phụ nữ hiền lành, bà trở thành tay đấm thép, thách đấu với chồng bà là cũng là tay võ sỹ thượng hạn, để dạy cho ông ta 1 bài học về việc tôn trọng và yêu thương phụ nữ.

+ Xem sau