Tết Cười: "Siêu Nịnh"

Xem phim Phim của tôi

7+ 42 phút Phim Tết 2011

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng

Diễn viên: Quốc AnhCông LýVân DungHán Văn TìnhThu Hằng

Quốc gia: Việt Nam

Phim xoay quanh câu chuyện nhà quan huyện (NS Công Lý) một kẻ luôn tự đắc về cái tài “siêu nịnh” của mình, bỗng hứng chí trổ tài nịnh vợ (NS Vân Dung). Đúng lúc y đang thề bồi như đinh đóng cột, rằng nhất vợ nhì giời, rằng từ nay y chỉ nịnh duy nhất vợ mình mà thôi thì bỗng dưng có thêm quan Tri Phủ (NS Quốc Anh), một kẻ cùng đường (Hán Văn Tình), một gái làng chơi (NS Hằng Chèo) xông vào nhà gây sự. Tri phủ một lần nữa phải giở tài Siêu Nịnh ra. Kết cục là ông bị bà vợ đuổi đánh cho ê ẩm mặt mày.

Xem thêm Rút gọn