Đại Đường Huyền Trang

13+ | 2016 | 90 phút

Hơn 1300 năm trước, pháp sư Huyền Trang đã một mình đến đền Nalanda ở Ấn Độ để nghiên cứu phật học. Thực tế, chỉ có một mình ông lặn lội sang Tây Trúc xa xôi để thỉnh kinh chứ không hề có sự tháp tùng của 3 đồ đệ phép thuật. Bộ phim cho thấy ý chí mãnh liệt, quyết không chùn bước để lấy được chân kinh của Đường Tăng.

+ Xem sau