Chiếc Vòng Ngọc Huyết

7+ | 2015 | 40 tập

Bộ Phim Chiếc Vòng Ngọc Huyết kể về nhóm bạn Trang, Linh, Phi, Lu, Tèo, sống chung trong một xóm tận cùng nghèo khổ. Họ vô tình lần lượt được đeo chiếc vòng ngọc huyết và cuộc đời họ thay đổi từ đó. Phi được đeo chiếc vòng vì anh là người tìm ra vật quý. Từ đó, cuộc đời của Phi đã có những thay đổi kỳ lạ. Nối tiếp sự đổi đời của Phi, những người bạn của anh cũng dược đeo chiếc vòng và cuộc đời của họ thay đổi theo những con đường đi khác nhau. Bộ phim có sự tham gia của nam ca sĩ Phi Hùng.
Xem thêm

Đoạn phim giới thiệu

Danh sách tập

Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 1 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 2 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 3 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 4 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 5 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 6 44 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 7 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 8 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 9 44 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 10 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 11 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 12 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 13 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 14 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 15 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 16 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 17 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 18 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 19 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 20 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 21 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 22 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 23 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 24 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 25 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 26 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 27 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 28 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 29 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 30 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 31 47 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 32 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 33 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 34 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 35 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 36 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 37 46 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 38 45 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 39 44 phút
Chiếc Vòng Ngọc Huyết - Tập 40 43 phút
Tải ứng dụng 5dmax để trải nghiệm tốt hơn