Hương Mật Tựa Khói Sương

13+ | 2018 | 90 tập

Hương Mật Tựa Khói Sương được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Điện Tuyến. Nguyên tác gốc vốn là tiểu thuyết từng gây tiếng vang. Phim lấy bối cảnh thần tiên, là câu chuyện tình yêu lãng mạn, có ngọt ngào, có đau thương và thật sự sâu sắc giữa Cẩm Mịch và Húc Phượng. Cẩm Mịch là con gái của Họa Thân, phải chịu kiếp nạn dùng thuốc tuyệt tình, sống cô đơn suốt 4000 năm. Chính Hỏa Thần Húc Phượng đã giải thoát cho nàng cũng như để Cẩm Mịch biết được tình yêu là gì. Trải qua những khó khăn, thăng trầm trong Hoa giới, cuối cùng Cẩm Mịch mới nhận ra tình cảm thực sự dành cho Húc Phượng trong lòng mình.
Xem thêm

Danh sách tập

Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 1 46 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 2 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 3 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 4 46 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 5 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 6 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 7 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 8 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 9 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 10 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 11 40 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 12 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 13 42 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 14 41 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 15 42 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 16 41 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 17 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 18 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 19 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 20 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 21 40 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 22 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 23 41 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 24 44 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 25 40 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 26 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 27 40 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 28 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 29 41 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 30 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 31 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 32 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 33 44 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 34 41 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 35 44 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 36 40 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 37 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 38 40 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 39 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 39 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 40 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 41 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 42 41 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 43 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 44 44 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 45 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 46 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 47 42 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 48 44 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 49 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 50 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 51 41 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 52 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 53 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 54 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 55 42 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 56 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 57 43 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 58 41 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 59 44 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 60 42 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 61 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 62 45 phút
Hương Mật Tựa Khói Sương - Tập 63 46 phút