Niên Đại Cam Hồng

13+ | 2018 | 48 tập

Nam chính Lưu Tử Quang xuất thân bình dân nhưng tài giỏi, quang minh lỗi lạc, là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ thanh niên đương đại. Nữ chính Hồ Dung xinh đẹp hiên ngang nhưng cũng thập phần nóng nảy. Mặc dù cô nàng đối với Lưu Tử Quang yêu hận đan xen nhưng cuối cùng, cả hai vẫn bên nhau.
Xem thêm

Đoạn phim giới thiệu

Danh sách tập

Niên Đại Cam Hồng - Tập 1 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 2 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 3 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 4 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 5 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 6 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 7 46 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 8 46 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 9 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 10 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 11 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 12 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 13 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 14 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 15 46 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 16 46 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 17 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 18 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 19 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 20 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 21 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 22 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 23 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 24 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 24 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 25 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 26 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 27 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 28 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 29 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 30 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 31 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 32 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 33 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 34 46 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 35 46 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 36 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 37 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 38 46 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 39 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 40 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 41 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 42 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 43 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 44 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 45 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 46 45 phút
Niên Đại Cam Hồng - Tập 47 45 phút