Hồi Sinh Amelia

Xem phim Phim của tôi Trailer

13+ 102 phút Khoa Học 2017

Đạo diễn: Adam Orton

Diễn viên: Kate VernonEd Begley Jr.Eddie Jemison

Quốc gia: Mỹ

Một người chồng tuyệt vọng, đã đem bộ não của người vợ đã chết của mình cấy vào Amelia 2.0- một trí tuệ nhân tạo mới ra đời. Và Amelia lúc này, vừa là cỗ máy, vừa là con người có cảm xúc, chống đối những xung đột chính trị, muốn sống bằng cảm xúc, và muốn mình thật sự tồn tại để được ở bên chồng.

Xem thêm Rút gọn