Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng

13+ | 2018 | 2 tập

Nhờ vô tình cứu 1 người mắc bệnh lạ, Hoàng Phi Hồng phát hiện người Tây đang lấy người làm thí nghiệm. Không để điều này tiếp tục xảy ra, Phi Hồng bước vào cuộc ngăn chặn mưu đồ thâm độc này.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Michael Tong, Vincent Zhao, BingYuan Li

Thể loại: Võ thuật

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 6.0