Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng

Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng

Xem phim Phim của tôi Trailer

13+ 2 tập Võ Thuật 2018

Đạo diễn: Lin Zhen Zhao

Diễn viên: Michael TongVincent ZhaoBingYuan Li

Quốc gia: Trung Quốc

Nhờ vô tình cứu 1 người mắc bệnh lạ, Hoàng Phi Hồng phát hiện người Tây đang lấy người làm thí nghiệm. Không để điều này tiếp tục xảy ra, Phi Hồng bước vào cuộc ngăn chặn mưu đồ thâm độc này.

Xem thêm Rút gọn