Ứng Dụng Anh Hùng

7+ | 2018 | 92 tập

Trong một thế giới đầy tội ác, có một thị trấn nhỏ miễn nhiễm với tất cả loại tội phạm. Wu Zhengyi tập luyện kung fu hàng ngày để trở thành ngôi sao bảo vệ thị trấn. Wu cuối cùng khám phá ra thị trấn đang bị kiểm soát bởi một tên tội phạm. Wu sẽ làm gì để loại bỏ tên này?
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Li Dong

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 6.0

Đoạn phim giới thiệu