Xiển Bột xử Quan Tri Huyện Thằng - Tập 1

Xiển Bột xử Quan Tri Huyện Thằng

Xem phim Phim của tôi

7+ 2 tập Hài HướcHài Việt NamHài Hước 2018

Đạo diễn:

Diễn viên: Dũng NhíHữu NghĩaNSƯT Thanh ĐiềnHồng Tài

Quốc gia: Việt Nam

Một hôm, nhân có lệnh của bọn chức dịnh bắt tất cả trẻ già trai gái làng Hoàng Bột phải ăn mặc chỉnh tề để đi đón quan huyện Lê Kim Thằng về làng hiểu dụ, Xiển nghĩ ra ngay một kế trừng trị tên quan này.

Xem thêm Rút gọn